/Files/images/oformlennya/Методичний кабінет.jpg

Методична робота
в закладі дошкільної освіти.

Навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу.

Адміністрацією та педагогічним колективом ЗДО № 19 створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в закладі дошкільної освіти.

Оформлення групових приміщень, кабінетів, музично-спортивної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної вікової групи відповідає вибраній назві: "Курчата", "Соняшник" , "Метелики" , "Бджілка", "Веселка", "Дюймовочка".

При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити розвивально-пізнавальний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України.
Освітня діяльність у групах ЗДО забезпечена необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до рекомендацій Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина". У кожній віковій групі створено мікрометодичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації освітньої діяльності з дітьми відповідного віку.

Інформація про зміст мікраметодкабінетів відображена у загальних каталогах, де відповідно теми місяця/ тижня вказані наявність відповідної методичної літератури, художньої дитячої літератури, дидактичних ігор, демонстраційного і роздаткового матеріалів.
Осередком здійснення освітньої діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.
Методичний кабінет забезпечений дитячою та методично літературою відповідно переліку програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України згідно наказу № 1/9-382 від 21.07.2004 р.
Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за освітніми лініями оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету ЗДО № 19. Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду.
На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером, мультимедійним проектором.
Для реалізації однієї з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: дитячої художньої літератури, методичної літератури, дидактичних ігор, періодичних видань, книгу обліку іграшок та посібників, книгу отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.
У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників. Це інформації, доповіді, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних днів, тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження рівнів засвоєння дітьми програми для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.
У методичному кабінеті регулярно організуються тематичні виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Новинки фахових видань», «Близьке та рідне» .
У дошкільному закладі складений графік роботи методичного кабінету, окремо визначені дні та години для індивідуальних консультацій.
Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

Науковий рівень методичної роботи

Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі №19 будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців.

Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи.

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (самоосвіта, до курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи.В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на методгодинах.Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і коректується самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування): «Навчально-пізнавальна діяльнысть:сучасні підхди», «Формуємо розвивальне середовище" " Розвиток мовлення та формування здібностей до наочного моделювання засобами художньої літератури», «Творче музикування. Використання саморобних інструментів у музичній діяльності дітей за принципами педагогіки Карла Орфа».Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 3 молодих спеціаліста. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: круглий стіл, методичні посиденьки, прес-конференції, диспути, дискусії, «мозковий штурм». Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок «У світі дивної природи"; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем психологічног клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

Впровадження наукових досягнень, освітніх технологій, концепцій в практику роботи з дітьми.

Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педпрацівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

Педагогічним колективом впроваджуються в навчально-виховний процес стратегії інноваційних технологій, методику сольової анімації та піскової терапії (вихователі Зубко В.М., Ляльченко О.В.), методику С.Гунько, Гусак., Лещенко "Англійська для дошкільнят. Граючись навчаємось"(вихователь Сердюк Т.М.), технологію наочного моделювання (вихователь Петрик О.М.), проектну технологію (вихователі Скіба Т.В., Назарина С.О.). В поточному навчальному році вихователі Гаркава Т.М. та Клименко Л.Ю. продовжують працювати над створенням музейного середовища для дошкільнят. Напрацьовані теоретичні та дидактичні матеріали зібрані в мікрометодкабінетах вихователів.
Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.
В методичному кабінеті дошкільного закладу в наявності теоретичний та практичний матеріал з даних технологій: «Кольорові палички» (Дж. Кюізенер), Т Шкваріна «Англійська для дошкільнят», А.С.Бєлкін «Створення ситуації успіху», «Ранкові зустрічі», Г Доман «Формування енциклопедичних знань», Єльцова О. М. «Риторика для дошкільнят».
В методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів.

Зміст та ефективність роботи методичного кабінету.

Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу.

Оформлення та оснащення методичного кабінету відповідає сучасним вимогам.
В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти:
- Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
- Конвенція про права дитини;
-Примірна інструкція з діловодства удошкільних закладах»(Наказ МОН України від 01.10.2012р №1059);
-Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»(Наказ МОН №930 від 06.10.2010р.);

- Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
- Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
- Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.
В достатній кількості навчально-наочних посібників, ТЗН тощо. На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером.
Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.
Складовою діяльності методичного кабінету є методичний куточок, до якого входять:
- Інформація про річні завдання, шляхи їх вирішення;
- Інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчих груп;
- План роботи закладу на поточний місяць, де вміщено інформацію про проведення методичних заходів в закладі;
- Атестаційний куточок;
Відповідно до вимог оформлені довідки та накази по тематичних вивченнях освітнього процесу, матеріали семінарів-практикумів, тематичних декадників, тижневиків, що проводилися.
Методична література ( в достатній кількості) зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і висвітлюються у експозиціях спеціально облаштованих тематичних виставок.
Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення та постійне поповнення змісту катологу методичного кабінету (за освітніми лініями "Базового компоненту дошкільної освіти" (оновлена редакція)), що дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять.
Зібрано велику кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.
Належна увага приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка.
В методичному кабінеті достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики та планування корекційної роботи з дітьми.

Ведення педагогічної документації дошкільного закладу.

У закладі дошкільної освіти № 19 документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», затвердженою Наказом Міністерства освіти № 32 від 01.10.2012р

Усі документи зберігаються в певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення, за кожним з них закріплена відповідальна особа.В методичному кабінеті в наявності вся необхідна документація, зокрема:- річний план роботи;- місячні плани, що забезпечують виконання річного;- діагностичні карти роботи педагогічних працівників та професіограми, які складаються на основі висновків про роботу із врахуванням самооцінки медпрацівників;- сітка охоплення педагогічних працівників різними формами роботи;- перспективні та поточні плани курсової перепідготовки та атестації педпрацівників;- плани семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, гурткової роботи, орієнтовна мережа пізнавально-розвивальної діяльності тощо;- довідки тематичних та комплексних вивчень;- каталог методичної, художньої дитячої літератури, періодичних видань, дидактичні ігри;- книга обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання;- дані про кадри, курсову перепідготовку, роботу з молодими спеціалістами.Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах, сейфі.Адміністрація дошкільного закладу № 19 приділяє велику увагу контролю за станом ведення ділової документації, у структурі внутрішнього контролю відображені питання перевірки стану ділової документації, наслідки якої відбито в довідках і наказах.Ці питання циклічні, повторюються періодично протягом усього навчального року.

Забезпечення системи та змісту в здійсненні навчально-виховного процесу

(плануваня, комплексна реалізація програмових завдань, актуальність, ефективність застосування методів та прийомів).

Річний план роботи закладу дошкільної освіти складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. Щорічно у травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи ЗДО.

При плануванні керуються принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей.

Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням міжпредметних та інтегративних зв'язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.

У освітньому процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: організована пізнавально-розвивальна діяльність, організована та самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька), індивідуальна робота по усіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята, розваги, гурткова робота тощо. В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводяться фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від завдань розвитку, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.
Організована пізнавально-розвивальна діяльність планується в першу половину дня. Розподіл пізнавально - розвивальної діяльності складено з урахуванням домінуючого навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної, місце проведення занять.
При організації освітнього процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного матеріалу (картини, таблиці, презентації), розвиваючих та дидактичних ігор, задіюють можливості розвивального предметного середовища групових приміщень.
Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що вихователі дошкільного закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань. Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Кiлькiсть переглядiв: 1081

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.