/Files/images/25.gif

Нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти


І. Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти


1. Конституція України. Переглянути

2. Конвенція про права дитини. Переглянути

3. Закон України «Про освіту» Переглянути

4. Закон України «Про дошкільну освіту» Переглянути

5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р. Переглянути

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Переглянути

7. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. Переглянути

ІІ. Нормативно-правові документи щодо організації освітнього процесу

1. Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році (лист МОН №1/9-411 від 30.07.2020р). Переглянути

2. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (Лист МОН України №1/9-455 від 03.07.2009) Переглянути

3. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).Переглянути

4. Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (Наказ МОН №446 від 20.04.2015) Переглянути

5. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.). Переглянути

6. Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві (розпорядження КМУ від 07.12.2016 №954-р). Переглянути

7. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (Лист МОНмолодьспорту №1/9-389 від 25.05.2011) Переглянути

8. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (Лист МОН України від 04.10.2007 №1/9-583) Переглянути

9. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (Лист МОН №1/9-510 від 18.12.2000) Переглянути

10. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОН, молоді та спорту України від 21.07.2011 №1/9-552) Переглянути

11. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН № 509 від 11.08.2002) Переглянути

12. Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН № 667 від 21.11.2002) Переглянути

13. Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН № 404 від 07.04.2015) Переглянути

14. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)

15. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811) Переглянути

16. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку (лист МОН, молоді та спорту України від 19.08.2011 №1/9-634) Переглянути

17. Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020/2021н.р.( Лист МОН України від 22.07.2020 № 1/9-394) Переглянути

18. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.(Наказ МОН, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714) Переглянути

19. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі (лист МОН України від 18.07.2008 №1/9-470)

20. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)


Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:


1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошільної освіти) нова редакція. Переглянути

2. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина". Переглянути.

3. Парціальні програми:

- "Дитяча хореографія", Шевчук А.С.. Переглянути.

- "Україна - моя Батьківщина" Каплуновська О.;

- "Казкова фізкультура ", Єфіменко М. Переглянути

5. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.(Наказ МОНУ від 16.04.2018 №372) Переглянути.


Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:


1.Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826) Переглянути.

2.Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496) Переглянути

3.Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (МОЗ України, МОН України; Перелік від 30.08.2005 №432/496) Переглянути

4.Санітарні правила устрою та утримання дитячих дошкільних установ (дитячі ясла, дитячі садочки, дитячі ясла-садочки) (Орган влади СРСР; Правила, Витяг, Перелік від 20.03.1985 №3231-85) Переглянути

5.Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (МОЗ України, МОН України; Перелік від 30.08.2005 №432/496) Переглянути

6.Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів (Наказ МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365) Переглянути

7.Перелік лікарських засобів та виробівмедичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (МОЗ України, МОН України; Перелік від 30.08.2005 №432/496) Переглянути


Нормативно-правові документи щодо організації харчування:


- Закон України "Про дитяче харчування" (від 14.09.2006 № 142-V) Переглянути

- Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗ, МОН № 242/329 від 01.06.2005) Переглянути.

- Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН, МОЗ № 298/227 від 17.04.2006) Переглянути

- Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН, МОЗ № 202/165 від 26.02.2013) Переглянути

- Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (Постанова Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004) Переглянути

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 (Постанова Кабінету Міністрів України № 353 від 06.08.2014) Переглянути

- Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394) Переглянути

- Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515) Переглянути

- Про виконання норм харчування в ДНЗ. ( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)

- Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (Наказ МОН України від 21.11.2002 №667) Переглянути


Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:


1.Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (від 24.12.1993 № 3808-ХІІ) Переглянути

2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004) Переглянути

4. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486) Переглянути

5. Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах (Лист МОНУ від 02.09.2016 №1/9-456) Переглянути

6. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563) Переглянути

Нормативно-правові документи щодо організації психологічного супроводу:

1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691) Переглянути

2. Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1999 №127) Переглянути

3. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352) Переглянути

Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:

1. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОНмолдьспорт № 1059 від 01.10.2012) Переглянути

2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.). Переглянути

3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522. Переглянути

4. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398) Переглянути

5. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОНмолодьспорту від 25.05.2011 №1/9-389) Переглянути

Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:


1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455 Переглянути

2. Закон України «Про відпустки» Переглянути

3. Закон України «Про звернення громадян» Переглянути

4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963) Переглянути

5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11) Переглянути

6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58) Переглянути

7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.) Переглянути

8. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. ( Наказа МОНУ від 26.09.2005 № 557) Переглянути


Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:


Закон України "Про охорону праці" (№ 2694-ХІІ від 14.10.1992)

2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)

3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)

5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)

6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)

7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)

8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)


Кiлькiсть переглядiв: 887

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.